5 kinh nghiệm của Mr Foo Howe Kean

Tính cách: 1.      Tôn trọng: phải tôn trọng con người, vì mình tôn trọng người khác, người khác sẽ tôn trọng mình. 2.      Thành thật/ Uy tín: 3.      Tự lập: muốn thành công, thì mình phải đầu tư chính bản thân mình, phải luôn có lòng tin, độc lập chứ không phải cô lập. Vì trong bất cứ…

Nghệ thuật kể chuyện Tổng thống Lincoln – Áp dụng trong Sale

Bất kì sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp hay người nào đều ẩn chứa một hay nhiều câu chuyện. Thủ thuật nằm ở chỗ bạn phải biết “lôi” những câu chuyện đó ra và dùng chúng để sinh lời cho mình vào đúng lúc. Nếu như bạn yêu cầu bất kỳ nhà sử học nào…